Grundutbildning Stegen

Ayurvedisk

Grundkurs

Ayurveda Grundkurs - Innehåll


Skapa hälsa och egen utveckling!

Steg 1 - Vata, Pitta, Kapha


Genomgång av hur du känner igen Vata Pitta Kaphas funktioner i olika sammanhang.


Kännetecken på olika personers tillstånd av balans respektive obalans.


Viktigt Att leva i samklang med naturen. Varje del av dagen och de olika årstiderna har sin egen energi som du påverkas av. Hur du kan känna igen och utnyttja dygnstider och årstider, sätta dem i relation till Vata, Pitta, Kapha, för att på bästa sätt spara energi och må bättre.


Ätandets konst. Måltidsmedvetande, hunger- och mättnadssignaler samt tips för att kunna njuta mer av mat och dryck utan att det skapar slaggprodukter och överflödskilon.


Egenvårds råd. Enkla, naturliga åtgärder för att förebygga respektive rätta till vanligt förekommande obalanser i tex mage/tarm, leder/muskler, urinvägar, luftvägar och hud.


Introduktion om ayurvediska örter.


Totalt:  5 Kapitel och 37 Avsnitt

Steg 2 - Agni – Livsgnistan


Balans i din inre eld är förutsättningen för all transformation både fysiskt och mentalt. Kunskap om olika former av Agni - din förbränning på olika platser i kroppen.


Hur ser du tecken på obalans i agni och hur du kan balansera agni med olika åtgärder.


Att hålla kroppens sju vävnader rena och friska betyder att du har hälsa alla delar inom dig. Ama - slaggämnen är orsaken till de flesta obalanser. Ama skapar hinder i både kroppen och i sinnet. Du får nycklar till att balansera agni vilket ger dig möjlighet att leva i en sund kropp och själ utan att påverkas negativt av ama.


Smakernas betydelse och hur du påverkas av dess kvalitéer beroende på om du är Vata Pitta eller Kapha. Smakerna inverkar på Vata, Pitta, Kapha under matsmältningens olika faser.


Pulsavläsning och andra metoder för att urskilja ditt hälsotillstånd.

De sex stadierna av sjukdomstillstånd. Från tillfälliga obalanser i Vata, Pitta, eller Kapha till kronisk sjukdom i vävnaderna.


Balanserande verktyg för obalanser i Vata Pitta och Kapha dess olika områden


Totalt:  6 Kapitel och 24 Avsnitt

Steg 3 - Ayurvedisk definition på en frisk person ur fysisk, mental, känslomässig och andlig aspekt


Du lär dig om chakrasystemet. Hur din livsenergi styrs genom dessa och hur det påverkar dina eventuella obalanser i Vata Pitta och Kapha. Du får nu fler nycklar som öppnar fler dörrar, nu till Vata, Pitta, Kaphas underavdelningar, s k subdoshor, och dess specifika områden och funktioner i kroppen.


Genom subdoshorna lär du redan nu att avläsa och tolka din egen puls och ditt mående utifrån ett ayurvediskt perspektiv.


Du får pröva på att uppleva ljudvibbrationers helande kraft för olika områden inombords.


Totalt:  6 Kapitel och 16 Avsnitt

Har du frågor om

Grundutbildningen?

Ställ dina frågor här

Fråga oss gärna, fyll i formuläret, tryck sedan "Skicka".

Du kommer att besvaras inom några dagar.


Informationen används enbart av oss, behandlas enligt det nya GDPR direktivet och lämnas inte vidare till tredje part.


Du kan även ställa dina frågor per telefon eller mail till Susanne.