Till Avuvedisk Hälsovägledarutbildningen

Utbildningens syfte är att ge kunskap om Ayurveda- livskunskap som ger dig förståelse för hur du skapar hälsa och själsligutveckling för egen del och för andras. Genom utbildningen får du erfarenhet av att vägleda klienter till mental och emotionell balans och en förbättrad livskvalité.
Utbildningen kan även genomföras för personlig utveckling och hälsa.
Läs mer
 Till Avuvedisk Yogavägledarutbildningen

Utbildningens syfte är att få kunskap om medicinisk yoga/kundaliniyoga, meditationer och andningsövningar och deras effekt och verkan utifrån ett yogiskt och ayurvedisk perspektiv.
Utbildningen är både en fristående utbildning för dig som vill hålla yogaklasser och ge individuella vägledningar i yoga och ayurveda men även en fördjupningsutbildning (komplement) till den Ayurvedisk Hälsovägledarutbildningen.
Utbildningen kan även genomföras för personlig utveckling och hälsa.
Läs mer
 Till Avuvedisk Grundkurs

Grundkursen är en Onlinekurs och är till för att skapa din egen utveckling och hälsa samt att förstå grundprinciperna inom ayurveda. Kursen är dessutom start för dig som vill gå vidare och utbilda dig till Ayurvedisk Hälsovägledare eller/och Yogavägledare.
Läs mer
 Till Övriga Avuvediska Kurser

Här hittar du alla övriga kurser, tex olika behandlingskurser som Abhyanga, Marma m fl. Ayurvedisk Örtfarmakalogi mm. Återträffar för Hälsovägledare och Yogavägledare.
Läs mer
 Till Vedic Art

Vedic Art är en fantastisk konstart där vi skapar utrymme att släppa alla krav och inlåsta föreställningar och förväntningar. Med nyfiket hjärta inväntar och upptäcker vi vad för bilder som växer fram.
Sa det är en konstform som passar för alla från helt oerfaren till etablerad konstnär.
Läs mer
 Till Retreater

Det är en värdefull tid här på vår vackra jord så låt varje stund räknas. En tid att celebrera och glädjas, och att samlas i cirkeln, hämta livskraft genom yoga, sång och dans, till dig själv och med varandra!
Här hittar du en retreat som passar dig.
Läs mer
 Till Resor

Res med oss - Fira Livet, Fira Glädjen, Fira Dansen, Fira Yogan, Fira Äventyret i rörelse och stillhet med sång fran Hjärtat!
Läs mer
 Till Ayurveda School of Ancient Wisdom

Här hittar du mer information om Susanne och företaget School of Ancient Wisdom.
Läs mer
 Till Kursgård Gåvotomta

Utbildningar, kurser och retreater genomförs på vackra Gavotomta i Adelöv ca 1,5 mil öster om Gränna. Kursgården ligger enskilt men ända lättillgängligt med många närbelägna sjöar och skog att vandra i.
Gåvotomta är ett vackert och ljust hus där naturen flödar in genom fönstren och ger oss frid i sinnet.
Läs mer

NYTT *** Onlinekurs i Ayurveda *** NYTT
Nu finns den Ayurvediska Grundkursen tillgänglig som Onlinekurs
med Workshops på kursgården Gåvotomta

Nu har du möjlighet att börja en djup och fin resa in i Ayurvedas visdom i ditt eget tempo, när tid och lust finns.

Grundkursen kommer från och med nu att delas online, allt kursmaterial är med bild, text och video.

Jag har länge längtat efter mer utrymme till fördjupnings samtal under kurserna en vad som hinner ges tid till. Det är så mycket information som ska delas och alla dokument hinnas med att gå igenom.
Jag har också upplevt att många har svårt att ta till sig så mycket information under en helg, framför allt när man kommer direkt från ett heltidsarbete, intensiv vardag eller varit/är sjukskriven.
Nu har jag skapat en onlinekurs med allt kursmaterial, där man kan läsa och lyssna i den takt man mäktar med, och framför allt så många ggr man behöver innan det nya sjunker in och lägger sig som en kunskap.

För dig som vill förankra och fördjupa kunskapen ingår det i onlinekursen att mötas på Kursgården Gåvotomta i Adelöv utanför Gränna.

Workshopen som erbjuds är 2 dgr per kurssteg, då kommer du även få en kurspärm med all kursdokumentering. Då samtalet och delandet av kunskap och erfarenhet är en viktig del i att lära sig ayurveda och integrera dess filosofi kommer workshophelgerna ge dessa möjligheter. Utrymme kommer att finnas till att ställa alla de frågor, funderingar, reflektioner du har. Viktig del är att praktisera allt du lär dig för att förankra det. Från och med steg 2 har vi mer tid till att öva och förstå pulsläsning.
Vi lever ayurvediskt för att få uppleva hur en ayurvedisk dygnsrytm känns och vad den skapar. Vi börjar dagen med yoga och meditation, avslutar den med en andningsövning och - eller olika meditationer, som t ex helande ljudvibrationer med trumma, klangskålar och gong.

Om du av olika skäl inte kan eller önskar komma till kursgården går det bra att ”bara” läsa kursen online. För dig som vill gå vidare och utbilda till Ayurvedisk Hälsovägledare behöver du vara fysiskt närvarande för att kunna lära dig pulsläsning och få den fördjupning av kursmaterialet som kommer att ges under de helger vi möts.

Grundkursen är fristående men är också början till utbildningarna Diplomerad Ayurvedisk Hälsovägledare och/eller Yogavägledare och för att börja lära dig de olika ayurvediska behandlingsmetoderna. Du kanske redan från början har valt att utbilda dig till vägledare eller du kommer under grundkursen känna att det här är en sådan viktig visdom att du vill lära dig mer och dela den med andra eller gå vidare för egen utveckling.

Alla utbildningar och kurser är godkända och kvalitetssäkrade av Svenska Friskvårdsförbunden. Som Hälsovägledare, Yogavägledare och Ayurveda- yogaterapeut blir du kvalitetssäkrad genom förbundet utöver skolans Diplomering.

Helgerna på Gåvotomta kommer att annonseras på hemsidan och i din onlinekurs. Du behöver boka de helger du kommer till kursgården, då det är begränsat antal som kan närvara per tillfälle och du behöver ha läst allt i det kursavsnitt som helgen avser.

Höstens datum till workshopshelgerna är efter du läst och lyssnat på allt kursmaterial till steg 1 den 9–10 oktober, steg 2 den 6–7 november och steg 3 den 4–5 december 2021.

Kurskostnad för Onlinekurs och workshops: 7200 kr (kostnad för logi och kost tillkommer)School of Ancient Wisdom under Corona tider och ett ayurvediskt perspektiv…

Vi kommer att fortsätta att hålla kurser och retreater i liten skala med få deltagare. Det vill säga om det är möjligt och inget förbud kommer om att samlas i små grupper. De inplanerade kurserna kan även komma att hållas via webinar eller flyttas till annat datum. Vid minsta förkylningssymtom eller att man känner sig nedsatt i sitt immunförsvar så ansvarar varje deltagare att man stannar hemma.

Vi tänker ayurvediskt och använder oss av dess kunskap för att hålla oss friska på kursgården.

Vi är inne i en tid av förändring, nu är det viktigare en någonsin att vara lugn i sinnet, stark i kroppen och immunförsvaret, att ha tillit till livet dvs det som sker. Hålla visionen om att ett nytt och hållbart liv föds fram för mänskligheten och Moder Jord.

Ayurveda tillhanda håller oss all kunskap om livets olika skeenden och skiften. Varför det som sker har skapats och hur det kan balanseras. Ayurveda och yoga ger oss verktyg hur vi kan hålla vår fysiska kropp och vårt sinne i balans. Därför känns det viktigare en någonsin att kunna fortsätta erbjuda kurser och retreater, att kunna mötas i fristaden vårt fantastiska (Sanctuary) Gåvotomta!

Vi har alla levt ett allt för hektiskt och okontrollerat liv under alltför lång tid. Enligt ayurveda ett rajasiskt ej hållbart liv varken för mänskligheten, djur eller natur. Tamas är nu här för att bromsa upp, bryta ned det som inte är gångbart längre. I allt som existerar finns det tre egenskaperna Sattva, Rajas och Tamas. Sattva är det som är ljust rent, föder och supportar liv, det som är sunt och hälsosamt. Rajas är den eldkvalité som upprätthåller liv, för livet framåt men när elden inte kontrolleras blir den förödande, den bränner upp och förgör livet självt och tamas uppstår. Tamas är en egenskap som slår till när det destruktiva ohälsosamma i livet har tagit över, när elden behöver kontrolleras, bromsas upp. Tamas är den nedbrytande kraft som bl a skapar sjukdomar och utbrändhet, så att livet kan återställas och födas på nytt.

När vi får tid över till reflektion i Varat hör vi Själen, den inneboende visdomen. Förhoppningsvis ger det oss insikt om hur vi kan leva och skapa ett hållbarare liv. Ur detta perspektiv är allt i sin ordning, ja till och med kanske välkommet och positivt, nu när hela mänskligheten har fått stanna upp, få tid över till att se, känna, uppleva och framför allt reflektera över vad som är viktigt både personligen, för mänskligheten och moder Jord! Tid att välja NYTT något bättre, hållbarare levnadssätt som gagnar allt och alla!

Jag sänder en helande bön till mänskligheten. Nu när vi har stannat upp helas Moder Jord <3
Susanne i kärlek till livet och allt det innehåller
Namaste _/\_ - Kärleken i mig ser och ärar kärleken i dig <3


Ayurveda din väg till hälsa, balans och förnöjsamhet

Ayurveda lever vi på kursgården "Gåvotomta" genom daglig Sadhana


Vi börjar dagen med yoga. Praktiserar meditationer och andningstekniker som hjälper dig att leva ett mer harmoniskt och glädjefyllt liv.
Vi följer årstidernas växlingar, hyllar och samskapar med månen, solen och jorden, genom bl a ceremonier som är kopplade till den nordiska och vediska traditionen.
Vi lyfter fram deras mytiska och arketypiska visdom som du har möjlighet att skapa en personlig relation till.

Kursgården "Gåvotomta" ger dig möjlighet att få härliga utvecklande möten mellan dig själv och andra deltagare.
Mat Sadhana med ayurvedisk ekologisk vegetarisk mat tillagad med kärlek.

Önskar Dig Varmt Välkommen!
Susanne Joy


Ayurveda visar mig vägen till all den kunskap
jag har inom mig!
Ayurveda - Vägen till den Visa Jorden!

School of Ancient Wisdom School of Ancient Wisdom!

School of Ancient Wisdom! School of Ancient Wisdom!