Till Avuvedisk Hälsovägledarutbildningen

Utbildningens syfte är att ge kunskap om Ayurveda- livskunskap som ger dig förståelse för hur du skapar hälsa och själsligutveckling för egen del och för andras. Genom utbildningen får du erfarenhet av att vägleda klienter till mental och emotionell balans och en förbättrad livskvalité.
Utbildningen kan även genomföras för personlig utveckling och hälsa.
Läs mer
 Till Avuvedisk Yogavägledarutbildningen

Utbildningens syfte är att få kunskap om medicinisk yoga/kundaliniyoga, meditationer och andningsövningar och deras effekt och verkan utifrån ett yogiskt och ayurvedisk perspektiv.
Utbildningen är både en fristående utbildning för dig som vill hålla yogaklasser och ge individuella vägledningar i yoga och ayurveda men även en fördjupningsutbildning (komplement) till den Ayurvedisk Hälsovägledarutbildningen.
Utbildningen kan även genomföras för personlig utveckling och hälsa.
Läs mer
 Till Avuvedisk Grundkurs

Grundkursen är en Onlinekurs och är till för att skapa din egen utveckling och hälsa samt att förstå grundprinciperna inom ayurveda. Kursen är dessutom start för dig som vill gå vidare och utbilda dig till Ayurvedisk Hälsovägledare eller/och Yogavägledare.
Läs mer
 Till Övriga Avuvediska Kurser

Här hittar du alla övriga kurser, tex olika behandlingskurser som Abhyanga, Marma m fl. Ayurvedisk Örtfarmakalogi mm. Återträffar för Hälsovägledare och Yogavägledare.
Läs mer
 Till Vedic Art

Vedic Art är en fantastisk konstart där vi skapar utrymme att släppa alla krav och inlåsta föreställningar och förväntningar. Med nyfiket hjärta inväntar och upptäcker vi vad för bilder som växer fram.
Sa det är en konstform som passar för alla från helt oerfaren till etablerad konstnär.
Läs mer
 Till Retreater

Det är en värdefull tid här på vår vackra jord så låt varje stund räknas. En tid att celebrera och glädjas, och att samlas i cirkeln, hämta livskraft genom yoga, sång och dans, till dig själv och med varandra!
Här hittar du en retreat som passar dig.
Läs mer
 Till Resor

Res med oss - Fira Livet, Fira Glädjen, Fira Dansen, Fira Yogan, Fira Äventyret i rörelse och stillhet med sång fran Hjärtat!
Läs mer
 Till Ayurveda School of Ancient Wisdom

Här hittar du mer information om Susanne och företaget School of Ancient Wisdom.
Läs mer
 Till Kursgård Gåvotomta

Utbildningar, kurser och retreater genomförs på vackra Gavotomta i Adelöv ca 1,5 mil öster om Gränna. Kursgården ligger enskilt men ända lättillgängligt med många närbelägna sjöar och skog att vandra i.
Gåvotomta är ett vackert och ljust hus där naturen flödar in genom fönstren och ger oss frid i sinnet.
Läs mer

Onlinekurs i Ayurveda
Börja när du vill och har tid.
Onlinekursen är alltid tillgänglig!

Varför välja en Onlinekurs?

Genom onlinekursen har du möjlighet att börja en djup och fin resa in i Ayurvedas visdom i ditt eget tempo, läsa och lyssna när tid och lust finns!
Det är mycket kunskap som delges under varje steg.
När du har ett heltidsarbete, intensiv vardag eller varit/är sjukskriven kan det vara svårt att ta till sig så mycket information under en kurshelg. Online kan du läsa och lyssna i den takt du mäktar med och framför allt så många gånger du behöver innan det nya sjunker in och lägger sig som en kunskap och erfarenhet.


Nu har vi delat upp priset för Grundkursen!

Det finns nu möjlighet att betala för enbart Onlinekursen 4.200 kr.
3 Fördjupningsworkshophelger 3.000 kr kan betalas när helgerna bokas eller om du önskar betala workshophelger och onlinekurs tillsammans 7.200 kr.


Ayurvedisk Grundkurs i 3 utbildningssteg.

• Ger dig kunskap och förståelse om Ayurvedas grundpriciper
• Ger dig kunskap om andningsövningar, meditationer, yoga, mat och örter som hjälper dig att må bra
• Ger dig kunskap om hur du kan bevara eller skapa fysisk- och mentalhälsa
• Ger dig kunskap om hur du kan göra hälsosamma val för dig och din familj

Grundkursen är en djupgående kurs för dig som vill leva Ayurvediskt (ayurveda betyder livskunskap) och kunna använda dig av den kunskapen i allt du möter i din vardag. Få förståelse om dig själv, din familj, din omgivning. Hur livet kan levas i balans både fysiskt, mentalt och rent praktiskt. Vilka hälsosamma val du kan göra inom alla områden som uppstår i din vardag, allt från vilken mat som du mår bra av, till din och familjens allmänna behov.

Nu har du möjlighet att börja en djup och fin resa in i Ayurvedas visdom i ditt eget tempo, när tid och lust finns.


Grundkursen delas online - allt kursmaterial är med bild, text och video.
Kursportalen erbjuder många finesser där du tex för varje enskilda avsnitt kan ställa frågor och få svar. Dessutom bjuds alla online medlemmar in tll regelbundna Zoom-möten som annonseras på kursportalen.

För dig som vill förankra och fördjupa kunskapen eller önskar möta likasinnade erbjuds 3 workshophelger på kursgården Gåvotomta. En helg för varje steg som bokas och betalas separatHur vi gör på School of Ancient Wisdom och ett Ayurvediskt perspektiv

Vi håller kurser och retreater i liten skala med få deltagare.
Vid förkylningssymtom eller att du känner dig nedsatt i ditt immunförsvar är det bättre att stanna hemma, vila och återhämta dig.

Vi tänker ayurvediskt och använder oss av dess kunskap för att hålla oss friska på kursgården.

Vi är inne i en tid av förändring, nu är det viktigare en någonsin att vara lugn i sinnet, stark i kroppen och immunförsvaret, att ha tillit till livet dvs det som sker. Hålla visionen om att ett nytt och hållbart liv föds fram för mänskligheten och Moder Jord.

Ayurveda tillhanda håller oss all kunskap om livets olika skeenden och skiften. Varför det som sker har skapats och hur det kan balanseras. Ayurveda och yoga ger oss verktyg hur vi kan hålla vår fysiska kropp och vårt sinne i balans. Därför känns det viktigare en någonsin att kunna fortsätta erbjuda kurser och retreater, att kunna mötas i fristaden vårt fantastiska (Sanctuary) Gåvotomta!

Vi har alla levt ett allt för hektiskt och okontrollerat liv under alltför lång tid. Enligt ayurveda ett rajasiskt ej hållbart liv varken för mänskligheten, djur eller natur. Tamas är nu här för att bromsa upp, bryta ned det som inte är gångbart längre. I allt som existerar finns det tre egenskaperna Sattva, Rajas och Tamas. Sattva är det som är ljust rent, föder och supportar liv, det som är sunt och hälsosamt. Rajas är den eldkvalité som upprätthåller liv, för livet framåt men när elden inte kontrolleras blir den förödande, den bränner upp och förgör livet självt och tamas uppstår. Tamas är en egenskap som slår till när det destruktiva ohälsosamma i livet har tagit över, när elden behöver kontrolleras, bromsas upp. Tamas är den nedbrytande kraft som bl a skapar sjukdomar och utbrändhet, så att livet kan återställas och födas på nytt.

När vi får tid över till reflektion i Varat hör vi Själen, den inneboende visdomen. Förhoppningsvis ger det oss insikt om hur vi kan leva och skapa ett hållbarare liv. Ur detta perspektiv är allt i sin ordning, ja till och med kanske välkommet och positivt, nu när hela mänskligheten har fått stanna upp, få tid över till att se, känna, uppleva och framför allt reflektera över vad som är viktigt både personligen, för mänskligheten och moder Jord! Tid att välja NYTT något bättre, hållbarare levnadssätt som gagnar allt och alla!

Jag sänder en helande bön till mänskligheten. När vi stannar upp helas Moder Jord <3
Susanne i kärlek till livet och allt det innehåller
Namaste _/\_ - Kärleken i mig ser och ärar kärleken i dig <3


Ayurveda - Historisk bakgrund

Ayurveda kunskapen om livet, ayur- livet, veda - kunskapen eller vetenskapen. Ayurveda är en gammal visdom som kanske alltid funnits även om man säger att den har sitt ursprung 5000 - 6000 tusen år tillbaka i tiden. Men jag tror att den här visdomen är så grundläggande för livet, att alla visdoms kulturer i världen, inklusive vår, har den på ett eller annat sätt integrerad. Så som naturens egen visdom bör den alltid ha funnits mer eller mindre tillgänglig.

Kunskapen vidarebefordrades i muntlig tradition i poetisk versform, så att de skulle vara lättare att memorera och möjliga att sjunga och ej ge utrymme till personliga tolkningar och förändringar.

Att praktisera Ayurveda ger oss möjlighet att skapa glädje, hälsa och kreativt växande. Genom att studera Ayurveda så kan praktiskt taget varje människa få kunskapen om självläkning. Genom att balansera alla energier i kroppen kan sjukdomar elimineras


Ayurveda din väg till hälsa, balans och förnöjsamhet

Ayurveda lever vi på kursgården "Gåvotomta" genom daglig Sadhana


Vi börjar dagen med yoga. Praktiserar meditationer och andningstekniker som hjälper dig att leva ett mer harmoniskt och glädjefyllt liv.
Vi följer årstidernas växlingar, hyllar och samskapar med månen, solen och jorden, genom bl a ceremonier som är kopplade till den nordiska och vediska traditionen.
Vi lyfter fram deras mytiska och arketypiska visdom som du har möjlighet att skapa en personlig relation till.

Kursgården "Gåvotomta" ger dig möjlighet att få härliga utvecklande möten mellan dig själv och andra deltagare.
Mat Sadhana med ayurvedisk ekologisk vegetarisk mat tillagad med kärlek.

Önskar Dig Varmt Välkommen!
Susanne Joy


Ayurveda visar mig vägen till all den kunskap
jag har inom mig!
Ayurveda - Vägen till den Visa Jorden!

School of Ancient Wisdom School of Ancient Wisdom!

School of Ancient Wisdom! School of Ancient Wisdom!