Vision & Mål

School of Ancient Wisdom's Vision

School of Ancient Wisdom skall bli en av de mest väletablerade ayurvediska skolorna i Sverige som sprider kunskapen och erfarenheter om Ayurveda och Yoga i Norra Europa och är första valet för den som vill utbilda sig inom Ayurveda och Yoga.


 

School of Ancient Wisdom's Mål

School of Ancient Wisdom främsta mål är att du som kursdeltagare och/eller klient skapar insikter och kunskaper samt upplever alla fördelar med en ayurvedisk livstil. Med en välmående kropp, balanserat sinne och andligt medvetande kommer du att entusiasmera andra att finna sin hälsa och leva ett lyckligare liv. Så sprids Ayurveda på ett naturligt sätt.