Pinda Sweda - Föryngringsterapi

Behandlingen främjar stresslättnad, avslappning och föryngring av kropp, sinne och själ. En gynnsam fysisk och emotionell avgiftning påbörjas när giftigt cellulärt skräp frigörs.

Behandlingen börjar med att viktiga marmapunkter stimuleras med örtolja, därefter en kort energisk oljeinsmörjning av hela kroppen.

Påföljande teknik är snabba påstrykningar med örtknyten som är upphettade i specialoljor. Därmed påbörjas en unik process som simulerar fysiologisk sveda utan att svärta huden eller orsaka smärta.

Pinda Sveda behandlingen stärker immunförsvaret och stimulerar återbildningen av nya celler, hormoner, endorfiner och ökad produktion av neuropeptider.

Pinda Sweda Massage Pinda Sweda Massage

 Kursinnehåll

 • En värmebehandling med ”knyten”/pinda, sweda/”svettas”.
 • Under pindasweda masseras hela kroppen med uppvärmda rispåsar som innehåller läkeörter.
 • Kombinationen av värme och intensiv massage gör att kroppen startar en kraftfull självavgiftning.
 • Mycket bra vid all form av värk i leder och muskler, reumatism, fibromyalgi mm.

 Teori

 • Förberedelser av behandlingsknyten val av ris, örter och oljor för Vata, Pitta och Kapha.

 Praktik

 • Genomgång och visning av behandlingstekniken
 • Praktiskt arbete ge och ta emot behandling

 Elevpraktik

 • Praktisk och teoretisk med redovisning.

 Kursledare

   Susanne Montelius

 Kurslängd

   3 dagar

 Kursavgift

   4.500 kr inkl. moms (inkluderar 1.000 kr anmälningsavgift)

   Efter kursen tillkommer praktikavgift på 750 kr inkl. moms
   för individuell genomgång och handledning.

 Kurstillfällen

 • Annonseras

 Plats

   Annonseras


Kursbetalning

Kursplats reserveras efter anmälningsavgiften på 1.000 kr är inbetald till Bankgiro 5279-6364. Anmälningsavgiften är inkluderad i kursavgiften. Anmälan är bindande och ett inbetalningskvittot över betald anmälningsavgift skickas till dig.

Resterande kursavgift enligt kursbeskrivning faktureras till dig med slutbetalning senast 7 dagar före kursstart.

Betalning sker till Bankgiro 5279-6364. Skriv vilken kurs betalningen avser, även kursdatum och din mailadress på inbetalningen respektive fakturanummer.

Avbokning

Vid eventuell avbokning betalas anmälningsavgiften ej tillbaka, men du kan välja att flytta fram din inbetalda anmälningsavgift till nästa kurstillfälle.

Om hela utbildningsavgiften är inbetald och sjukdom eller annat hinder uppstår betalas utbildningsavgift minus anmälningsavgift tillbaka om avbokningen sker tidigare än 1 vecka före utbildningsstart. Vid senare avbokning betalas inget tillbaka, men det är automatiskt kostnadsfritt för dig att gå utbildningen vid nästa Kurstillfälle.

Anmälan

Kursplats reserveras efter anmälningsavgiften på 1.000 kr är inbetald till Bankgiro 5279-6364. Anmälningsavgiften är inkluderad i kursavgiften. Anmälan är bindande och anmälningsavgiften flyttas fram till nästa kurstillfälle vid förhinder. Ett inbetalningskvittot över betald anmälningsavgift mailas till dig.

Anmälan sker via hemsidans anmälningsformulär, välj utbildningsdatum, skriv namn, mailadress, hemadress och telefonnummer eller anmäl dig via telefon till Susanne Montelius tel 073 201 75 31.